Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Kỹ năng giải quyết vấn đề là gì? Quy trình để giải quyết vấn đề hiệu quả

Kỹ năng giải quyết vấn đề là gì?

Tầm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề

Xác định được các thách thức và cơ hội

Bình tĩnh trước khó khăn

Linh hoạt tìm ra giải pháp

Lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất

Sự cần thiết của kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động tự học

Quy trình giải quyết vấn đề tối ưu nên áp dụng

Tìm hiểu nguồn gốc vấn đề

Nhìn nhận, phân tích vấn đề khách quan

Xác định những người liên quan

Đặt ra mục tiêu

Đánh giá, chọn lựa giải pháp tối ưu

Tiến hành triển khai giải pháp đã chọn

Theo dõi và đánh giá kết quả

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *