Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Kỹ năng giao tiếp là gì? Cách giao tiếp khéo léo, thông minh

Giao tiếp là gì?

Hình thức và mục đích giao tiếp

1. Kỹ năng giao tiếp là gì

Yếu tố kỹ năng

Ngôn ngữ: 

Lắng nghe:

Góc nhìn:

Giao tiếp phi ngôn ngữ:

Giải quyết xung đột:

Tự tin:

Kiên nhẫn:

Tương tác xã hội:

2. Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp

3. 9 cách giao tiếp khéo léo, thông minh giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ tới khách hàng, đối tác

Giao tiếp ứng xử lịch thiệp, cởi mở, chân thành

Lắng nghe, tập trung

Kết hợp với ngôn ngữ cơ thể

Đừng  chỉ lắng nghe, hãy biết tiếp thu

Nhớ tên người đang giao tiếp

Giao tiếp bằng ánh mắt

4. Cách sử dụng kỹ năng giao tiếp tốt

Chuẩn bị trước khi giao tiếp

Nói chuyện rõ ràng, mạch lạc

Thái độ thân thiện

Linh hoạt trong phong cách giao tiếp

Phê bình mang tính chất xây dựng

Điều chỉnh ngữ điệu, tốc độ nói phù hợp

Về ngữ điệu

Về tốc độ nói

Sử dụng những câu hỏi mở

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *