Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Kỹ năng lập kế hoạch là gì? 5 phương pháp lập kế hoạch phổ biến

Kỹ năng lập kế hoạch là gì?

  • Xác định mục tiêu rõ ràng và khoảng thời gian nhất định để hoàn thành mục tiêu.
  • Đưa ra những chiến lược, giải pháp sáng tạo để hiện thực hóa mục tiêu.
  • Xác định nguồn lực cần thiết (như tài chính, nhân lực, tài nguyên,…) để hoàn thành các tác vụ để đạt được mục tiêu.
  • Sắp thứ thứ tự công việc một cách khoa học để từng bước hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn.
  • Khả năng truyền đạt thông tin, ý tưởng và kế hoạch một cách rõ ràng, cũng như khả năng làm việc hiệu quả với người khác để hoàn thành kế hoạch.

Tác dụng của việc sở hữu kỹ năng lập kế hoạch

Biết được danh sách các hạng mục công việc cần thực hiện

Biết được thứ tự ưu tiên công việc cần thực hiện

Khi có kỹ năng lập kế hoạch tốt, bản kế hoạch sẽ mang lại cái nhìn rõ ràng về đầu mục công việc theo thứ tự ưu tiên, biết được việc nào khẩn cấp, quan trọng, đồng thời không bỏ lỡ những việc phát sinh khác. 

Sắp xếp đầu mục công việc một cách khoa học

Theo dõi tiến độ công việc 

Tận dụng hiệu quả nguồn lực

Chủ động kiểm soát, phát triển bản thân

  • Bản thân đang phát triển theo hướng nào?
  • Điểm gì mà bản thân cần cải thiện trong thời gian tới?

Quản lý thời gian & rủi ro

5 phương pháp lập kế hoạch phổ biến

Phương pháp sơ đồ mạng PERT

Biểu đồ Gantt

Phương pháp phân tích SWOT

Phương pháp Kaizen

Phương pháp Agile

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *