Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Quản lý thời gian là gì? Các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả

Quản lý thời gian là gì?

Các khía cạnh quản lý thời gian

Lập kế hoạch: 

Ưu tiên công việc: 

Phân chia thời gian:

Tránh lãng phí thời gian:

Ứng dụng công nghệ:

Tự kiểm soát: 

Những lợi ích của quản lý thời gian

Lợi ích chi tiết:

Tăng năng suất làm việc:

Đạt được mục tiêu:

Giảm stress: 

Tạo sự cân bằng: 

Nâng cao chất lượng cuộc sống:

Xây dựng thói quen tích cực:

Quản lý thời gian tốt giúp hình thành thói quen tích cực trong công việc và cuộc sống, từ đó phát triển khả năng tự quản lý và kỷ luật bản thân.

Tăng khả năng tự tin:

Tăng khả năng lãnh đạo:

8 cách giúp quản lý thời gian hiệu quả

Xác định mục tiêu

Xây dựng kế hoạch

Sắp xếp đầu việc theo thứ tự ưu tiên

Tập trung vào khung giờ vàng

Đặt thời hạn cho mọi công việc

Không ôm đồm quá nhiều việc

Sắp xếp không gian làm việc khoa học

Rèn luyện tính kỷ luật và thói quen

3 phương pháp quản lý thời gian hiệu quả

Phương pháp 4D: Do – Dump – Delegate – Defer

 • Do: Làm ngay công việc trước mắt
 • Dump: Loại bỏ ngay những công việc vô nghĩa
 • Delegate: Giao việc cho người có khả năng làm tốt hơn bạn
 • Defer: Nếu bạn chưa thể làm được việc này ngay bây giờ thì hãy ghi vào sổ tay và lên kế hoạch để thực hiện việc đó.

Nguyên tắc Pareto (Nguyên tắc 80/20)

Phương pháp 40-30-20-10

 • 40%: Thời gian cho công việc quan trọng nhất
 • 30%: Thời gian cho công việc quan trọng thứ hai
 • 20%: Thời gian cho công việc quan trọng thứ ba
 • 10%: Thời gian để bạn kết hợp mọi công việc

Phương pháp quản lý thời gian bằng ma trận Eisenhower

 • Khẩn cấp và quan trọng: Nhiệm vụ cần phải thực hiện ngay lập tức.
 • Quan trọng nhưng không khẩn cấp: Nhiệm vụ lên kế hoạch để triển khai sau.
 • Khẩn cấp nhưng không quan trọng: Nhiệm vụ nên uỷ thác cho người khác.
 • Không khẩn cấp cũng không quan trọng: Nhiệm vụ nên được loại bỏ hoặc làm khi có thời gian rảnh, nghỉ ngơi.

Làm sao để biết được bản thân có đang quản lý thời gian hiệu quả hay không?

Dấu hiệu nhận biết

Hoàn thành công việc đúng hạn:

Tập trung và hiệu suất làm việc:

Cân bằng công việc và cuộc sống:

Ít cảm giác áp lực và stress:

Đạt được mục tiêu: 

Đánh giá hiệu quả: 

Phản hồi tích cực: 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *