Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Kỹ năng quan sát là gì? Cách rèn luyện kĩ năng quan sát

Khái niệm “Kỹ năng quan sát”

Phát hiện vấn đề

Đưa ra quyết định chính xác hơn

Phát triển sự sáng tạo

Cải thiện kỹ năng giao tiếp

Xây dựng mối quan hệ

Thích ứng với sự thay đổi

7 cách rèn luyện kĩ năng quan sát

Phân tích

Cởi mở

Kết hợp đa giác quan

Chú ý đến các chi tiết nhỏ

Sống chậm lại

Tập trung

Không phán xét chủ quan

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *