Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Kỹ năng thuyết phục là gì và đóng vai trò quan trọng như thế nào?

Kỹ năng thuyết phục

Kỹ năng thuyết phục trong giao tiếp quan trọng như thế nào?

Trong cuộc sống

Trong kinh doanh

Trong quan hệ đối tác

Biết mục tiêu trước khi thuyết phục

Có sự chuẩn bị tốt

  • Các thông tin quan trọng, sắp xếp theo thứ tự hợp lý
  • Chuẩn bị các văn bản, video, hình ảnh, tài liệu,… làm minh chứng
  • Triển khai sẵn các bước trình bày, nên tập luyện trước để tự tin hơn.

Cách cải thiện kĩ năng thuyết phục

Thu hút sự chú ý của đối phương

Trình bày luận điểm có dẫn chứng

Trả lời rõ ràng, rành mạch về những thắc mắc

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể hiệu quả

Thực hành và thử nghiệm cách giao tiếp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *