Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Lãnh đạo và Quản lý khác nhau ở chỗ nào? Làm thế nào để Quản lý trở thành Lãnh đạo?

1. Khái niệm lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo (leader) là những người đứng đầu, kiểm soát một tổ chức, tập thể riêng biệt. Lãnh đạo là người định ra phương hướng, tạo ra những kế hoạch cụ thể và truyền cảm hứng cho tập thể. Công việc của các nhà lãnh đạo là làm tư tưởng, tạo động cơ hoạt động cho mọi người.

Quản lý (manager) là những người chịu trách nhiệm về khía cạnh quan trọng của dự án, công việc, một đội. Công việc của các nhà quản lý là làm kế hoạch, tổ chức và điều phối.

2. Sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo

“Có một sự khác biệt rất rõ nét giữa quản lý và lãnh đạo, và cả hai đều quan trọng. Quản lý nghĩa là dẫn dắt, hoàn thành công việc, chịu trách nhiệm và tiến hành. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng, là dẫn dắt định hướng về cách thức, tiến trình, hành động và quan điểm. Sự khác biệt này rất quan trọng” – Theo Warren Bennis.

Sự khác biệt cơ bản giữa lãnh đạo và quản lý:

Lãnh đạoQuản lý
Người cải tiếnNgười trông nom
Người nguyên bảnNgười copy
Đưa ra ý tưởngThực thi ý tưởng
Tập trung vào phát triểnChú trong việc duy trì
Quan tâm đến vấn đề con ngườiQuản lý tới hệ thống và cấu trúc
Truyền cảm hứng cho nhân viên bằng niềm tinDuy trì giám sát dựa vào quyền điều hành
Nhìn xa trông rôngTập trung vào mục tiêu ngắn hạn
Hỏi “Cái gì?”, “Tại sao?”Hỏi “Làm sao?”, “Như thế nào?”
Tìm cách thay đổi vấn đềThừa nhận vấn đề
Là mấu chốt để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong tập thểLà người công tâm, khách quan, lãnh đạm và lo lắng cho mọi mặt của các hoạt động tập thể.

>>> Xem vai trò của nhà lãnh đạo, tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc!

3. Làm sao để từ Quản lý trở thành Lãnh đạo

Theo Michael Watkins thì người quản lý có thể trở thành người lãnh đạo. Quá trình chuyển biến gồm bảy bước quan trọng. 

Bảy bước đó là: 

  • Bước 1: Từ chuyên gia trở thành nhà quản trị tổng hợp 
  • Bước 2: Từ nhà phân tích trở thành người hợp nhất chuyên môn  
  • Bước 3: Từ nhà chiến thuật trở thành chiến lược gia 
  • Bước 4: Từ thợ hồ trở thành kiến trúc sư 
  • Bước 5: Từ người giải quyết vấn đề trở thành người hoạch định 
  • Bước 6: Từ chiến binh trở thành nhà ngoại giao  
  • Bước 7: Từ thành viên hỗ trợ trở thành vai trò lãnh đạo.
  1. Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo và quản lý

4. Mối quan hệ giữa nhà Lãnh đạo và Quản lý

Để một tập thể phát triển nhanh chóng và bền vững thì cần có cả lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo là nhân trị còn quản lý là pháp trị. Và một tổ chức, doanh nghiệp thì cần cả hai điều đó. Quản lý gây tác động đến một nhóm người để đạt được mục tiêu công việc thì họ đang làm một lãnh đạo. Và ngược lại, khi lãnh đạo dấn thân để lập kế hoạch, kiểm soát đội ngũ nhân viên thì họ đang làm một quản lý. Cả hai vị trí này đều cố gắng xử lý các tác động, ảnh hưởng của mình đến một nhóm cá nhân để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra.

>>> Xem thêm: Quản trị nhân sự – Cách giúp thu hút nhân sự giỏi dành riêng cho doanh nghiệp!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *