Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Mô hình kinh doanh canvas là gì? Ứng dụng của mô hình trong kinh doanh

Mô hình kinh doanh Canvas là gì?

9 yếu tố trong mô hình kinh doanh Canvas

Giá trị đề xuất (Value Proposition): Mô tả giá trị mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mang lại cho khách hàng.

Ứng dụng mô hình Canvas trong kinh doanh

Xác định chiến lược kinh doanh

Phân tích thị trường

Xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ

Tìm kiếm đối tác và nguồn tài chính

Đánh giá và điều chỉnh

Lời kết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *