Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Quản trị bán hàng là gì? Tổng quan về công tác quản trị

Quản trị bán hàng là gì?

Mục tiêu của quản trị bán hàng

Mục tiêu về doanh số, lợi nhuận

Muốn vậy, các nhà quản trị bán hàng cần:

Mục tiêu về nhân sự

Tầm quan trọng của quản trị bán hàng

Tầm quan trọng của quản trị bán hàng

Thúc đẩy doanh số bán hàng:

Tăng cường lòng trung thành của khách hàng:

Tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:

Quy trình quản trị bán hàng

Xác định mục tiêu

Hoạch định chiến lược

Tổ chức, kiểm soát lực lượng bán hàng

Theo khu vực địa lý

Theo sản phẩm

Theo khách hàng

Triển khai kế hoạch bán hàng

Phân bổ chỉ tiêu bán hàng

Đo lường, đánh giá hiệu quả

Chăm sóc khách hàng

Các bước chăm sóc khách hàng

Gửi thư cảm ơn:

Thu thập phản hồi:

Duy trì trao đổi thông tin:

Hỗ trợ nhanh chóng và chu đáo:

Kết hợp Marketing cho sản phẩm/ dịch vụ mới:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *