Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Quy trình bán hàng là gì? 5 bước xây dựng quy trình hiệu quả

Quy trình bán hàng là gì?

Tại sao doanh nghiệp lại cần quy trình bán hàng?

Tăng Hiệu Quả:

Nâng Cao Năng Suất Nhân Viên:

Tạo Nền Tảng Cho Sự Phát Triển Dài Hạn:

7 bước xây dựng quy trình bán hàng

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Bước 3: Tiếp cận khách hàng

Bước 4: Giới thiệu, trình bày về sản phẩm/ dịch vụ

Bước 5: Giải đáp thắc mắc, báo giá và thuyết phục khách hàng

Bước 6: Chốt đơn hàng

Bước 7: Chăm sóc khách hàng sau bán

#kylucgiadinhngocthi #quytrinhbanhang #kinhdoanh2024

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *