Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Kế hoạch kinh doanh là gì? Vai trò và nguyên tắc khi lập kế hoạch kinh doanh

Khái niệm kế hoạch kinh doanh

Vai trò của kế hoạch kinh doanh đối với doanh nghiệp

Những nguyên tắc khi lập bản kế hoạch kinh doanh

Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, có một số nguyên tắc quan trọng mà doanh nghiệp nên tuân theo để đảm bảo tính hiệu quả và thực tế của kế hoạch. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản:

Chính xác và hiệu quả:

Phù hợp và linh hoạt:

Thực tế và đo lường hiệu suất:

Tập trung vào khách hàng:

Nguyên Tắc Tập Trung Khách Hàng (Principle of Customer Focus): Kế hoạch cần phải tập trung vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Hiểu rõ khách hàng là quan trọng để phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

Liên kết và đồng bộ:

Đo lường và đánh giá liên tục:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *