Chinh phục và làm chủ năng lực "VUA" của một nhà lãnh đạo

Nhân bản thế hệ kế thừa, doanh nghiệp trường tồn phát triển

Đây liệu có phải là thực trạng của bạn và doanh nghiệp:

  • Truyền thông nội bộ, đào tạo chưa hiệu quả
  • Họp nhiều mà không đạt kết quả
  • Nhân viên mới hiệu suất thấp
  • Luôn phụ thuộc vào lãnh đạo và nhân viên giỏi

Chương trình đào tạo đặc biệt “Lãnh đạo Kiến tạo lãnh đạo” giúp Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp cao: đào tạo, nhân bản và phát triển đội ngũ kế thừa, một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phát triển doanh nghiệp bền vững từ gốc rễ. Để lại di sản cho doanh nghiệp và trở thành một nhà lãnh đạo mang lại nhiều giá trị chất lượng cho cộng đồng vượt trội.