Chúng tôi hiểu và đồng hành cùng bạn trên hành trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp và nhân sự gắn kết đồng lòng vì mục tiêu chung.
Bí quyết giúp nhân sự và doanh nghiệp gắn bó, phát triển

Chương trình huấn luyện Văn hoá doanh nghiệp

Chương trình tham gia trải nghiệm trong vòng 3 tháng với các hạng mục:

  • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp giúp nhân sự tin yêu tổ chức. Chủ động, trách nhiệm và đoàn kết cùng đồng nghiệp
  • Thiết lập văn hoá doanh nghiệp nhân sự thấm nhuần tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
  • Thấu hiểu, gắn kết và đồng lòng vì mục tiêu chung
  • Kích hoạt năng lượng, tinh thần và động lực làm việc

Liên hệ với chuyên gia tư vấn “Gói Văn hoá doanh nghiệp – lộ trình 3 tháng” dành cho đào tạo doanh nghiệp: Ms.Vic – 090 777 3928 

Hoặc xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây!