Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

7 Chìa khóa trở thành nhà lãnh đạo tiên phong trong năm mới

Tại sao chương trình diễn ra trong bối cảnh này?

5 “nguy cơ” khiến doanh nghiệp “đóng cửa” trong năm 2024 nếu không biết điều này

Thông tin chương trình

Nội dung chương trình

Giá trị nhận được sau khi tham gia chương trình

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *