Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Coaching Thiết lập mục tiêu 2024

Lý do thôi thúc bạn phải quyết tâm chinh phục mục tiêu trong năm mới!

Chinh phục mục tiêu là điều bạn mong muốn!

  • Đã đến lúc phải dứt điểm!
  • Đã đến lúc bạn trở thành người ngưỡng mộ thành công của chính mình, chứ không phải là của một ai khác!

Thông tin chương trình

Nội dung chương trình

Giá trị nhận được sau khi tham gia chương trình

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *