Chiến lược kinh doanh là gì? Cách xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả

Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định các bước chính cần thực hiện để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.