Hội ngộ “CỘNG ĐỒNG LÃNH ĐẠO” và RA MẮT VĂN PHÒNG BRAINUP

Cơ hội dành cho các chủ doanh nghiệp uy tín – tích cực và hướng đến kinh doanh trong sự hợp tác và đồng hành lâu dài.