Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chương trình Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024

Là bước quan trọng để chuẩn bị cho doanh nghiệp có thể phát triển được doanh số, đột phá trong bối cảnh mới. Nếu không làm được điều đó, doanh nghiệp của bạn sẽ dễ dàng đi đến thất bại, sẽ bị khách hàng lãng quên.