Khoá huấn luyện: Xây dựng chương trình đào tạo bán hàng dành cho lãnh đạo

Học viên khi tham gia chương trình còn được Coaching để tự XÂY DỰNG được CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁN HÀNG CÁ NHÂN HOÁ dành cho doanh nghiệp mình