Kỹ năng giải quyết vấn đề là gì? Quy trình để giải quyết vấn đề hiệu quả

Khả năng xác định vấn đề, động não và phân tích phương án cũng như triển khai các giải pháp tốt nhất, một cách linh hoạt và bình tĩnh