Kỹ năng giao tiếp là gì? Cách giao tiếp khéo léo, thông minh

Kỹ năng giao tiếp là khả năng ứng xử và truyền đạt thông tin rõ ràng đến người khác bằng ngôn ngữ, cử chỉ, giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt.