Kỹ năng làm việc nhóm và tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm 

Một kỹ năng làm việc nhóm tốt giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ, khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy hiệu suất làm việc của cả nhóm.