Kỹ năng quan sát là gì? Cách rèn luyện kĩ năng quan sát

Kỹ năng quan sát chỉ được rèn luyện tốt khi bạn có khả năng tập trung mà không bị phân tâm bởi những yếu tố khác xung quanh.