Các kỹ năng cần có của một nhà quản trị

Một nhà quản trị khi sở hữu kỹ năng quản trị tốt sẽ giúp họ tạo ra sự khác biệt và có thể khẳng định bản thân cũng như dẫn dắt đội ngũ tốt.