Sự khác nhau giữa 2 phong cách nhà lãnh đạo

Xây dựng môi trường làm việc đầy tích cực và nhiệt huyết cho nhân sự, người lãnh đạo phải là người nhiều năng lượng và biết cách truyền động lực cho đội ngũ nhân sự.