Kế hoạch kinh doanh là gì? Vai trò và nguyên tắc khi lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh trước khi bắt tay vào kinh doanh là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết.