NLP – Khoa học hay Lừa đảo? Phân tích chuyên sâu về thực hư của NLP

NLP Coaching là mô phỏng những mẫu hình thành công, xuất chúng trong các lĩnh vực và công thức hóa lại để bất cứ ai cũng có thể áp dụng.