Quản trị cảm xúc là gì ? 10 lợi ích quản trị cảm xúc mang lại

Quản trị cảm xúc là khả năng nhận thức, sẵn sàng chấp nhận, cũng như kiểm soát thành công cảm xúc của bản thân và đôi khi là cả người khác