Chương trình huấn luyện: Lãnh đạo Quản trị Thực thi

Đến với chuỗi khóa đào tạo, không chỉ nắm vững các kỹ năng quản lý xuất sắc, mà còn sở hữu những bí quyết lãnh đạo độc đáo để phát triển