sức khoẻ tinh thần dành cho doanh nhân 2023

Tổng kết chương trình “Tự chăm sóc sức khỏe tinh thần cho doanh nhân”

Chương trình đã kết thúc một cách thành công, để lại những ấn tượng sâu sắc và kiến thức thực tế cho tất cả những người tham gia…