Tầm nhìn – Sứ mệnh là gì? Ý nghĩa gắn bó đối với doanh nghiệp

Từ những doanh nghiệp nhỏ đến các tổ chức, tập đoàn đều sử dụng những tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn để hướng các hoạt động đi đúng lộ trình, đảm bảo đạt được mục tiêu chung của tổ chức.